loader

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie

World Biggest Tenders Source

This tender with title Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Supervision of building work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie
Contract notice
2019/S 042-095716
Poland-Ryki
4 Mar 2019
3 Apr 2019
English
Supervision of building work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa zintegrowanego węzła (...) – część nazwy -- Supervision of building work Poland Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontr. pn. Poprawa bezpieczeńst. ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91(dawniej nr 1) – zadanie 2 – przeb. odc. Markowice–Brudzowice Poland Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu Poland Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” Poland Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa budynku Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim Poland Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) – Jawornik dł. około 11,6 km Poland Pełnienie nadzorów inwestorskich – budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina–Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna Poland Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową czterech zbiorników suchych i trzech wychwytywaczy rumoszu Poland Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: „Budowa budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej wraz z przebudową ukła... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans