loader

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04690 „Przebudowa ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Zaporoskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04690 „Przebudowa ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Zaporoskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services for the construction of civil engineering works. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04690 „Przebudowa ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Zaporoskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
Contract notice
2019/S 042-095683
Poland-Wrocław
4 Mar 2019
3 Apr 2019
English
Engineering design services for the construction of civil engineering works

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us!

Similar Tenders

Studium korytarzowe układu tras rowerowych uzupełniających Zintegrowaną Sieć Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – VeloMałopolska 2.0 -- Engineering design services for the construction of civil engineering works Poland „Budowa lewego wału rzeki Biała w km rzeki 6+600–8+345 os. Koszyce, m. Tarnów – etap II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji” -- Engineering design services for the construction of civil engineering works Poland Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań...." Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Piastowskiej 69–75 w Kędzierzynie-Koźlu Poland Opracowanie koncepcji projektowej oraz PFU przebudowy niektórych ulic w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 na odc. Żydowo (Czeluścin) – Gniezno” Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z częściową rozbudową drogi krajowej nr 32 na odcinku Grodzisk Wielkopolski – Granowo – Strykowo.” Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu Poland Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu DW 958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Poland Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” -- Engineering design services for the construction of civil engineering works Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans