loader

Kampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji

World Biggest Tenders Source

This tender with title Kampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji has been published on Bidding Source portal dated 06 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Advertising campaign services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Kampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji
Contract notice
2019/S 044-100552
Poland-Krakow
6 Mar 2019
18 Mar 2019
English
Advertising campaign services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych oraz promocja na terenie portu lotniczego Poland Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy” Poland Zakup powierzchni reklamowej typu outdoor wraz z ekspozycją, zakup mediów oraz druk materiałów poligraficznych na potrzeby realizacji kampanii społecznej w ramach projektu zintegrowanego LIFE Poland Przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” — drugie postępowanie Poland Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami Poland Realizacja kampanii informacyjnej programu pn. „Uzależnienia w sieci – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci” realizowanego przez Województwo Małopolskie poprzez zapewnienie emisji spotu... Poland Promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych oraz promocja na terenie portu lotniczego Poland Realizacja kampanii outdoorowych Małopolskiej Nocy Naukowców 2019 oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2019 Poland Kampania informacyjno-promocyjna Programu Czyste Powietrze – Zdrowy wybór. Twój wybór! Poland Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu promującej efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego n... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans