loader

Usługa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Usługa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie. has been published on Bidding Source portal dated 06 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural design services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Usługa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie.
Contract notice
2019/S 044-100660
Poland-Lublin
6 Mar 2019
4 Apr 2019
English
Architectural design services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: dostosowanie zespołu budynków nr 7, 8 i 14 w tym dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych dla potrzeb DG RSZ Poland Wykonanie projektów budowlanych dla inwestycji „Nowa EC Czechnica” wraz z uzyskaniem odrębnych decyzji pozwolenia na budowę. Poland Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ulicy Nadolnik Poland Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji dla budowy drogi wojewódzkiej 694 na terenie gminy Nur Poland Opracowanie dokumentacji projektowej budowy krytej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 Poland Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Budowa Sądu Rejonowego w Świdnicy. Poland Przetarg nieograniczony ZP-16/19 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i Przebudowa SP ZOZ MSWiA w Krakowie - Dobudowa Budynku Diagnostyczno- Zabiegowego”. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji - postępowanie nr 116/19 Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Borzęcin do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Ołtarzew. Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans