loader

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa masztu systemu monitoringu przeciwpożarowego w nadleśnictwie Zwoleń” (III postępowanie)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa masztu systemu monitoringu przeciwpożarowego w nadleśnictwie Zwoleń” (III postępowanie) has been published on Bidding Source portal dated 06 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Supervision of building work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa masztu systemu monitoringu przeciwpożarowego w nadleśnictwie Zwoleń” (III postępowanie)
Contract notice
2019/S 044-100674
Poland-Zwoleń
6 Mar 2019
12 Mar 2019
English
Supervision of building work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na: „Budowa i rozbudową drogi woj. nr 678 ... na odc. Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury – etap I od km 50+165 do km 52+530” Poland „Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Płytnica” Poland Inżynier kontraktu dla zadania pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z dyrektywy IED i konkluzji BAT” Poland Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. 3-go Maja 30, Jasło Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Łosie” Poland Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14” Poland Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15 Poland Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na potoku Bysterka oraz potoku Leśniówka Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice – Zadanie nr 1 w leśnictwie Lubin, obejmujące budowę 3 zbiorników retencyjnych wody Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans