loader

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10) w ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych w ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10) w ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych w ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. has been published on Bidding Source portal dated 25 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on General construction work for pipelines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10) w ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych w ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.
Contract notice
2019/S 058-132907
Poland-Warsaw
25 Mar 2019
26 Apr 2019
English
General construction work for pipelines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17) Poland Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mokronoskiej we Wrocławiu Poland Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Synów Pułku i ul. Ikara w Gdańsku Poland Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli (WUKO), polegające na przebudowie i rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli [...] - II postępowanie Poland Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-9 do budynków przy ul. Grębałowskiej 23/25, Ma... Poland Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli (WUKO), polegające na przebudowie i rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli [...] Poland Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia w Zgierzu Poland Budowa odcinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic: Oswalda Balzera, Droga na Bystre, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę, M. Karłowicza w Zakopanem Poland Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-9 do budynków przy ul. Grębałowskiej 23/25, Marymonckiej 89/91, 93/97 i ul. Cegłowskiej 52 (SC II 76) Poland Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rurociągów tłocznych Świątniki – Grobla (etap II) Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans