loader

Przebudowa sieci cieplnych w rejonie ulic Legionowej, Poleskiej, Palmowej, Chrobrego i Bohaterów Monte Cassino

World Biggest Tenders Source

This tender with title Przebudowa sieci cieplnych w rejonie ulic Legionowej, Poleskiej, Palmowej, Chrobrego i Bohaterów Monte Cassino has been published on Bidding Source portal dated 27 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on General construction work for pipelines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Przebudowa sieci cieplnych w rejonie ulic Legionowej, Poleskiej, Palmowej, Chrobrego i Bohaterów Monte Cassino
Contract notice
2019/S 059-137423
Poland-Białystok
27 Mar 2019
26 Apr 2019
English
General construction work for pipelines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-9 do budynków przy ul. Grębałowskiej 23/25, Ma... Poland Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli (WUKO), polegające na przebudowie i rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli [...] Poland Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia w Zgierzu Poland Budowa odcinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic: Oswalda Balzera, Droga na Bystre, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę, M. Karłowicza w Zakopanem Poland Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-9 do budynków przy ul. Grębałowskiej 23/25, Marymonckiej 89/91, 93/97 i ul. Cegłowskiej 52 (SC II 76) Poland Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rurociągów tłocznych Świątniki – Grobla (etap II) Poland Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu JAR w Toruniu – pierwszy etap (odcinek ul. Strobanda i ul. Watzenrodego) Poland Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: od PB13/L3 w kierunku Radzymińskiej 50, 52, 52A - SC II 63; W ramach zadania: Poland Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego: Dąbrowszczaków 9 (nr rej.13), Postępowanie nr 19/042/PN/RB Poland Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10) w ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych w ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans