loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Repair and maintenance services of machinery. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Contract notice
2019/S 063-147895
Poland
Poland-Bełchatów
1 Apr 2019
14 May 2019
English
Repair and maintenance services of machinery

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Design, manufacture, delivery and assembly of a rotating system with a system for adjusting the blade angle of an axial fan assisting IOS 5-6 for PGE GiEK SA Branch Power Plant Dolna Odra -- <br><b>Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż układu wirującego z systemem regulacji kąta łopatek osiowego wentylatora wspomagającego IOS 5-6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra</b> Poland Poland - Modernization of coal samplers at PGE Energia Ciepła SA Wybrzeże Branch in Gdańsk and Gdynia -- <br><b>Modernizacja próbopobieraków węgla w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w lokalizacji Gdańsk i Gdynia</b> Poland Poland - Provision of services for the Mechanical Coal Processing Plant in JSW SA KWK Knurów - Szczygłowice including maintenance of the efficiency of technological lines -- <br><b>Świadczenie dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice usługi obejmującej utrzymanie sprawności ciągów technologicznych</b> Poland Poland - Services in the field of repair and maintenance of machines for the Gidle Forest Inspectorate along with the delivery of the necessary parts and materials -- <br><b>Usługi z zakresu napraw i serwisowania maszyn dla Nadleśnictwa Gidle wraz z dostawą niezbędnych części i materiałów</b> Poland Poland - Modernization of the ŁZKS-250 loader and dumping device with the TN9 conveyor, wagon tipplers with scraping trolleys located at PGE Energia Ciepła SA Branch No. 1 in Krakow -- <br><b>Modernizacja ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z wózkami wygarniającymi znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie</b> Poland Poland - Reconstruction of the conveyor boom of the ŁWKS 500.31.5 loader (technological designation 29LS1) and reconstruction of the mechanical, hydraulic, power and control systems for PGE GiEK SA Branch El -- <br><b>Odtworzenie wysięgnika przenośnika ładowarki ŁWKS 500.31,5 (oznaczenie technologiczne 29LS1) oraz odtworzenie układów mechanicznych, hydraulicznych, zasilania i sterowania dla PGE GiEK S.A. Oddział El</b> Poland Poland - Execution of scheduled major and medium repairs of mill complexes in Enea Elektrownia Połaniec SA -- <br><b>Wykonanie planowych remontów kapitalnych i średnich zespołów młynowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.</b> Poland Poland - Provision of locksmith and welding services on the surface to secure the operation of Zakład Przeróbki Mechanicznej PGG SA Branch of KWK Sośnica -- <br><b>Świadczenie usług ślusarsko-spawalniczych na powierzchni dla zabezpieczenia ruchu Zakładu Przeróbki Mechanicznej PGG S.A. Oddział KWK Sośnica</b> Poland Poland - Medium overhaul of the 13UK125 turbine set No. 2 at PGE Energia Ciepła SAO No. 1 in Krakow -- <br><b>Remont średni turbozespołu 13UK125 Nr 2 w PGE Energia Ciepła S.A. O. nr 1 w Krakowie</b> Poland Poland - Repair of the engine room of unit no. 6 in the scope of turbine 13K225 in TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Jaworzno III Power Plant Branch in Jaworzno -- <br><b>Remont maszynowni bloku nr 6 w zakresie turbiny 13K225 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie</b> Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans