loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Dostawa zestawów transportowych do przemieszczania aparatury energomechanicznej po szynach kolejki podwieszonej w kompleksach ścianowych i chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Dostawa zestawów transportowych do przemieszczania aparatury energomechanicznej po szynach kolejki podwieszonej w kompleksach ścianowych i chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Mining equipment. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Dostawa zestawów transportowych do przemieszczania aparatury energomechanicznej po szynach kolejki podwieszonej w kompleksach ścianowych i chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Contract notice
2019/S 063-147779
Poland
Poland-Katowice
1 Apr 2019
18 Apr 2019
English
Mining equipment

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Delivery of new diesel tractors of suspended monorails for the mines of Polska Grupa Górnicza SA -- <br><b>Dostawa nowych ciągników spalinowych kolejek podwieszonych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.</b> Poland Poland - Delivery of 137 new sections of the ZRP-13/27-POZ powered roof support, made according to the documentation provided by the customer for PGG SA KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. -- <br><b>Dostawa 137 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-13/27-POZ, wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</b> Poland Poland - Delivery of a belt conveyor with a belt width of 1400 mm for PGG SA Branch KWK ROW Ruch Jankowice -- <br><b>Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1400 mm dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</b> Poland Poland - Modernization of the PIOMA 1400 belt conveyor in terms of increasing the efficiency of extracting the main haulage of PGG SA KWK ROW Ruch Chwałowice -- <br><b>Modernizacja przenośnika taśmowego PIOMA 1400 w zakresie zwiększania wydajności wydobycia odstawy głównej PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</b> Poland Poland - Delivery of two road shovel loaders for PGG SA Branch KWK ROW Ruch Jankowice -- <br><b>Dostawa dwóch spągoładowarek dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</b> Poland Poland - Delivery of sets of passenger cabins and passenger and sanitary cabins for suspended monorails for PGG SA Branches -- <br><b>Dostawa zestawów kabin osobowych i osobowo-sanitarnych do kolejek podwieszonych dla Oddziałów PGG S.A.</b> Poland Poland - Delivery of new overhead shunting tractors with combustion and battery drive for the Branches of Polska Grupa Górnicza SA, divided into 2 tasks -- <br><b>Dostawa nowych ciągników manewrowych podwieszonych z napędem spalinowym i akumulatorowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 2 zadania</b> Poland Poland - Battery Locomotive Delivery -- <br><b>Dostawa lokomotywy bateryjnej”</b> Poland Poland - Delivery, installation and start-up at Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW SA KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Zofiówka of two drum crushers -- <br><b>Dostawa, zabudowa i uruchomienie w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch Zofiówka" dwóch kruszarek bębnowych</b> Poland Dostawa do JSW S.A. KWK „Budryk” dwóch nowych urządzeń układu hydromechanicznego czyszczenia osadników wodnych dołowych z kompletnym wyposażeniem elektrycznym -- Mining equipment Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans