loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej (spinka wodociągowa z ul. Rolną) w Hornówku, Gmina Izabelin

World Biggest Tenders Source

This tender with title Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej (spinka wodociągowa z ul. Rolną) w Hornówku, Gmina Izabelin has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej (spinka wodociągowa z ul. Rolną) w Hornówku, Gmina Izabelin
Contract notice
2019/S 063-147691
Poland
Poland-Truskaw
1 Apr 2019
14 May 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Europark Ząbkowice Śląskie investment zone - an opportunity for the development of companies and entrepreneurs -- <br><b>Strefa inwestycyjna Europark Ząbkowice Śląskie - szansą dla rozwoju firm i przedsiębiorców”</b> Poland Poland - COMPLETION of construction works in the field of construction of the Eco-innovation Center building along with equipment and land development as part of the project Construction of the GUT Eco-innovation Center in Gdańsk -- <br><b>DOKOŃCZENIE robót budowlanych w zakresie budowy budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji PG</b> Poland Poland - Extension of the national road No. 45 on the section Krapkowice - Rogów Opolski -- <br><b>Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice – Rogów Opolski</b> Poland Poland - Construction of photovoltaic installations located on the roofs of student dormitories (DS1-DS4) of the Piotrowo Campus of the Poznań University of Technology under the design, deliver and build formula -- <br><b>Budowa instalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachach domów studenckich (DS1-DS4) Kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej w ramach formuły zaprojektuj, dostarcz i wybuduj</b> Poland Poland - Reconstruction of the existing power connection built under building permit No. 1880p/2019 of December 3, 2019. (...) -- <br><b>Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019r. (...)</b> Poland Poland - Expansion and reconstruction of the municipal road No. G100997R - Al. John Paul II - ul. housing estate in Stalowa Wola -- <br><b>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowa w Stalowej Woli</b> Poland Poland - Delivery and assembly of RES installations as part of the project entitled: Construction of RES Installations in the City of Bełchatów -- <br><b>Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu pn.: ”Budowa Instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”</b> Poland Poland - Construction and commissioning of three heat generation facilities in Rybnik - completion of the construction of three facilities -- <br><b>Budowa i uruchomienie trzech obiektów wytwarzania energii cieplnej na terenie Rybnika – dokończenie budowy trzech obiektów</b> Poland Poland - Construction of renewable energy sources in the Żelechlinek Commune Stage III -- <br><b>Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III</b> Poland Poland - Construction of a photovoltaic power plant/farm with a peak power of 990kWp, together with the construction of a power connection and MV route for the purposes of powering the PV farm and accompanying infrastructure at the airport in -- <br><b>Budowa elektrowni/farmy fotowoltaicznej o mocy szczytowej 990kWp wraz z budową przyłącza energetycznego i trasą SN na potrzeby zasilania farmy PV oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie lotniska w</b> Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans