loader

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210 - odpady palne(paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1

World Biggest Tenders Source

This tender with title Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210 - odpady palne(paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1 has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210 - odpady palne(paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1
Contract notice
2019/S 063-147030
Poland
Poland-Gorzów Wielkopolski
1 Apr 2019
2 May 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wadowice w latach 2022 - 2024” -- Refuse and waste related services Poland Usługi zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK (ul. Beethovena, ul. Stacyjna) w podziale na 3 części -- Refuse and waste related services Poland Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno -- Refuse and waste related services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnosielc w 2020 roku -- Refuse and waste related services Poland odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej o kodzie 19 12 12 z podziałem na zadania -- Refuse and waste related services Poland Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Łyszkowice w 2022 roku -- Refuse and waste related services Poland Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -- Refuse and waste related services Poland Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagopodarowanie w Gminie Miedzichowo -- Refuse and waste related services Poland Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów -- Refuse and waste related services Poland Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w procesie R1 -- Refuse and waste related services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans