loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka

World Biggest Tenders Source

This tender with title Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse transport services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka
Contract notice
2019/S 063-146991
Poland
Poland-Sokółka
1 Apr 2019
8 May 2019
English
Refuse transport services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Transport of waste fractions generated in ZZOK in Bełżyce -- <br><b>Transport frakcji odpadowych powstających na terenie ZZOK w Bełżycach</b> Poland Poland - Transport of bottom sediment from the fluidized bed of the K-71 boiler -- <br><b>Przewóz osadu dennego ze złoża fluidalnego kotła K-71</b> Poland Poland - WASTE TRANSPORT WITH CODE 19 12 10 – COMBUSTIBLE WASTE (ALTERNATIVE FUEL) FROM THE WASTE DEVELOPMENT PLANT (ZZO) IN NOWY SĄCZ AT 120 TARNOWSKA UL. -- <br><b>RANSPORT ODPADÓW O KODZIE 19 12 10 – ODPADY PALNE (PALIWO ALTERNATYWNE) Z ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW (ZZO) W NOWYM SĄCZU PRZY UL. TARNOWSKIEJ 120 DO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW UL. PRZEMYSŁ</b> Poland Poland - Collection, transport and management of waste code 19 12 12 in baled form up to 2800 Mg and in loose form up to 4200 Mg -- <br><b>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w formie zbelowanej w ilości do 2800 Mg i w formie luzów w ilości do 4200 Mg</b> Poland Poland - Management of waste from the Pomorzany sewage treatment plant and the Zdroje sewage treatment plant, as well as from the demolition of roads related to the removal of water and sewage failures in Szczecin for 2024 -- <br><b>Gospodarowanie odpadami z oczyszczalni ścieków Pomorzany i z oczyszczalni ścieków Zdroje oraz z rozbiórek dróg związanych z usuwaniem awarii wodociągowo – kanalizacyjnych w Szczecinie na rok 2024</b> Poland Poland - Collection and management of municipal waste -- <br><b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b> Poland Poland - Transport of waste fractions generated on the premises of ZZO in Wólka Rokicka -- <br><b>Transport frakcji odpadowych powstających na terenie ZZO w Wólce Rokickiej</b> Poland Poland - Collection and transport of medical waste from the activity of the 105 Kresy Military Hospital with SPZOZ Outpatient Clinic in Żary in order to transfer it for thermal disposal. -- <br><b>Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia.</b> Poland Usługa przemieszczenia popioło-żużla z kwatery 4aa na kwaterę 4 składowiska odpadów paleniskowych w roku 2023 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra -- Refuse transport services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorn -- Refuse transport services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans