loader

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego

World Biggest Tenders Source

This tender with title Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Real estate agency services on a fee or contract basis. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego
Contract notice
2019/S 063-146911
Poland
Poland-Szczecin
1 Apr 2019
6 May 2019
English
Real estate agency services on a fee or contract basis

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Usługa związana z administrowaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku z podziałem na 3 zadania. -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Usługa związana z administrowaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku z podziałem na 4 zadania. -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Wykonywanie obowiązków operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości Poland Usługa sporządzenia operatów szacunkowych dla celu zbycia/ustanowienia trwałego zarządu/dzierżawy określających wartość rynkową/rynkową stawkę czynszu dla nieruchomości, stanowiących własność SP -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Usługa administrowania nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami wraz z utrzymaniem terenów przyległych, pozostającymi w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w... -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Usługa związana z administrowaniem nieruchomości stanowiących 100 % własność Gminy Białystok będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na cztery zadania. -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania -- Real estate agency services on a fee or contract basis Poland Real estate agency services on a fee or contract basis - Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans