loader

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych

World Biggest Tenders Source

This tender with title Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radziejowice, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych
Contract notice
2019/S 063-146896
Poland
Poland-Radziejowice
1 Apr 2019
12 Apr 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozie od 01.02.2022r. do 31.12.2022r. -- Refuse and waste related services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie 36 miesięcy -- Refuse and waste related services Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów w 2022 roku -- Refuse and waste related services Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych przez Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza -- Refuse and waste related services Poland Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora nr 14 – Gogolin – nieruchomości niezamieszkałe. -- Refuse and waste related services Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych w ramach lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zorganizowanego przez Celowy Związek Gmin SGO5 -- Refuse and waste related services Poland Odbiór, wywóz, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Zamość w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -- Refuse and waste related services Poland Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sekt.I-V na terenie gm. miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospod. wybranych odpadów -- Refuse and waste related services Poland Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy -- Refuse and waste related services Poland Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych -- Refuse and waste related services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans