loader

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości kompensacji przyrodniczej zajęcia siedlisk przyrodniczych w związku z silną presją inwestycyjną oraz oczekiwaniami społecznymi na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości kompensacji przyrodniczej zajęcia siedlisk przyrodniczych w związku z silną presją inwestycyjną oraz oczekiwaniami społecznymi na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001 has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Natural resources management or conservation strategy planning services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości kompensacji przyrodniczej zajęcia siedlisk przyrodniczych w związku z silną presją inwestycyjną oraz oczekiwaniami społecznymi na obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001
Contract notice
2019/S 063-146894
Poland
Poland-Rzeszów
1 Apr 2019
30 Apr 2019
English
Natural resources management or conservation strategy planning services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Skoszenie płatów łąk oraz świeżo założonej runi łąkowej położonej na działkach o nr ewid. 192/1, 193, 194 obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna, powiat leszczyński -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na łąkach trzęślicowych, wilgotnych oraz murawach napiaskowych -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Usługa polegającą na wykonaniu oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 oraz monitoring trofii Poland Sporządzenie dokumentacji do planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Diabli Skok”, „Dołęga” -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Sporządzenie dokumentacji dla rezerwatów przyrody: „Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu”, „Kozie Brody”, „Gogulec” -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Wykonanie ekspertyz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin w obszarach Natura 2000: Dolina Łobżonki PLH300040, Ostoja Przemęcka PLH300041, Dolina Miały PLH300042 i Dolina Wełny PLH300043 (etap I) -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Wykonanie ekspertyz gatunków zwierząt w obszarach Natura 2000 Dolina Wełny PLH300043 i Dolina Debrzynki PLH300047 (etap I) -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Wykonanie ekspertyz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin w obszarze Natura 2000 Dolina Debrzynki PLH300047 -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Monitoring stanu ochrony nocka dużego Myotis myotis w obszarach Natura 2000 w województwie wielkopolskim -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland Inwentaryzację kumaka nizinnego wraz z określeniem jego stanu ochrony w części obszaru Natura 2000 Buczyna w Długiej Goślinie położonej poza terenami administrowanymi przez PGL Lasy Państwowe -- Natural resources management or conservation strategy planning services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans