loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy obiektu przeznaczonego na cele Centrum Informatycznych Usług Wspólnych w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 30 a wraz z rozbiórką istniejącego budynku

World Biggest Tenders Source

This tender with title Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy obiektu przeznaczonego na cele Centrum Informatycznych Usług Wspólnych w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 30 a wraz z rozbiórką istniejącego budynku has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural services for buildings. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy obiektu przeznaczonego na cele Centrum Informatycznych Usług Wspólnych w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 30 a wraz z rozbiórką istniejącego budynku
Contract notice
2019/S 063-146830
Poland
Poland-Olsztyn
1 Apr 2019
7 May 2019
English
Architectural services for buildings

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Development of design documentation for the task entitled Construction of a HEMS helipad with a multi-storey car park at KSW No. 2 im. st. Queen Jadwiga in Rzeszów -- <br><b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy KSW nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie</b> Poland Poland - Development of project documentation for the task entitled: Land development at the retaining wall in Jarosław - monument. -- <br><b>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu – zabytek.</b> Poland Poland - Preparation of design and cost documentation for renovation works in 4 units of the Tax Administration Chamber in Warsaw. -- <br><b>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty remontowe w 4 Jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.</b> Poland Poland - Construction of a new seat of the Special Schools Complex named after st. Fr. Zygmunt Gorazdowski in the Wrocław District - stage 1 construction project. -- <br><b>Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Powiatu Wrocławskiego – etap 1 projekt budowlany”.</b> Poland Poland - Development of project documentation entitled "Expansion and partial reconstruction and superstructure of the G2 building with its equipment, technical infrastructure and land development (...) -- <br><b>Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa oraz częściowa przebudowa i nadbudowa budynku G2 wraz z jego wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (...)</b> Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie -- Architectural services for buildings Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zadaniainwestycyjnego: „Budowa drogi łączącej cmentarz przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską”. -- Architectural services for buildings Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie -- Architectural services for buildings Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z na osiedlu Brochów przy ul. Mościckiego we Wrocławiu -- Architectural services for buildings Poland Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynków przy ul. Cieszyńskiej 76, 76A -- Architectural services for buildings Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans