loader

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Dolina Widawy, Masyw Ślęży, Zagórzyckie Łąki, Bierutów, Łęgi Odrzańskie - etap I w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków ...

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Dolina Widawy, Masyw Ślęży, Zagórzyckie Łąki, Bierutów, Łęgi Odrzańskie - etap I w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków ... has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Tree-cutting services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Dolina Widawy, Masyw Ślęży, Zagórzyckie Łąki, Bierutów, Łęgi Odrzańskie - etap I w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków ...
Contract notice
2019/S 063-146674
Poland
Poland-Wrocław
1 Apr 2019
15 May 2019
English
Tree-cutting services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Waćmierz PLH220031 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód -- Tree-cutting services Poland Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w pod -- Tree-cutting services Poland Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN z podziałem na 35 zadań -- Tree-cutting services Poland Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania PGE Dys. S.A. Od. Skarżysko -- Tree-cutting services Poland Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów -- Tree-cutting services Poland Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Odd -- Tree-cutting services Poland Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -- Tree-cutting services Poland Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 polegających na wycince odrostów drzew i krzewów -- Tree-cutting services Poland Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 polegających na wycince drzew i krzewów -- Tree-cutting services Poland Wycinka drzew oraz usługi związane z ich pielęgnacją przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w latach 2021-2022. -- Tree-cutting services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans