loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Dolina Widawy, Masyw Ślęży, Zagórzyckie Łąki, Bierutów, Łęgi Odrzańskie - etap I w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków ...

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Dolina Widawy, Masyw Ślęży, Zagórzyckie Łąki, Bierutów, Łęgi Odrzańskie - etap I w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków ... has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Tree-cutting services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Dolina Widawy, Masyw Ślęży, Zagórzyckie Łąki, Bierutów, Łęgi Odrzańskie - etap I w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków ...
Contract notice
2019/S 063-146674
Poland
Poland-Wrocław
1 Apr 2019
15 May 2019
English
Tree-cutting services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Cutting down trees and shrubs along with the purchase by the Contractor of wood obtained as part of felling on the premises of the Railway Lines Plant in Opole along the railway line No. 276 at km 47.579 - 81.738 -- <br><b>Wycinka drzew i krzewów wraz z zakupem przez Wykonawcę drewna pozyskanego w ramach wycinki na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu wzdłuż linii kolejowej nr 276 w km 47,579 – 81,738</b> Poland Poland - Cutting down trees and shrubs in ZZ Opole -- <br><b>Wycinka drzew, krzewów na terenie ZZ Opole</b> Poland Poland - Carrying out protective measures consisting in mowing, ringing and removing trees and shrubs in the Natura 2000 area of ​​Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 -- <br><b>Wykonanie działań ochronnych polegających na koszeniu, obrączkowaniu oraz usuwaniu drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052</b> Poland Poland - Services related to the felling of trees in the area of ​​RZGW Poznań -- <br><b>Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Poznań</b> Poland Poland - Preparatory works related to the repair of the right flood embankment of the Vistula River on the section from km 34+270 to km 38+350 in Maniów, commune of Szczucin, pow. Dabrowski. -- <br><b>Prace przygotowawcze związane z naprawą prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 34+270 do km 38+350 w m. Maniów, gm. Szczucin, pow. dąbrowski.</b> Poland Poland - Preparatory works related to the repair of the right flood embankment of the Vistula River on the section from km 34+270 to km 38+350 in Maniów, commune of Szczucin, pow. Dabrowski. -- <br><b>Prace przygotowawcze związane z naprawą prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 34+270 do km 38+350 w m. Maniów, gm. Szczucin, pow. dąbrowski.</b> Poland Poland - Carrying out protective measures consisting in mowing, ringing and removing trees and shrubs in Natura 2000 areas: Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052, Ostoja Piska PLH280048 - 2 tasks -- <br><b>Wykonanie działań ochronnych polegających na koszeniu, obrączkowaniu oraz usuwaniu drzew i krzewów w obszarach Natura 2000: Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052, Ostoja Piska PLH280048 – 2 zadania</b> Poland Poland - Service in the field of ongoing maintenance of urban trees in the city of Gdynia in the years 2023-2025 -- <br><b>Usługa w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni w latach 2023-2025</b> Poland Tree felling services in zz żywiec - Poland Poland Wycinka drzew na terenie działania Oddziału w Tarnowie (zamówienie podzielone na 3 części) -- Tree-cutting services Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans