loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 5 (pięciu) Gmin w woj. śląskim

World Biggest Tenders Source

This tender with title Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 5 (pięciu) Gmin w woj. śląskim has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 5 (pięciu) Gmin w woj. śląskim
Contract notice
2019/S 063-146611
Poland
Poland-Ogrodzieniec
1 Apr 2019
2 May 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - Collection and management of municipal waste from the area of ​​the City of Podkowa Leśna, divided into tasks -- <br><b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania</b> Poland Poland - Collection, transport and management of municipal waste from the Kostrzyn Commune -- <br><b>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostrzyn</b> Poland Poland - Management of municipal waste and biodegradable waste -- <br><b>"Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji"</b> Poland Poland - Service of collection, transport, collection and/or management of waste with the code 19 05 99 and 19 05 03 from the ZUOK in Hryniewicze -- <br><b>Usługa odbioru, transportu, zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 i 19 05 03 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach</b> Poland Poland - Collection and management of municipal waste from property owners residing in the Radzanowo Commune -- <br><b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radzanowo</b> Poland Poland - Collection and management of municipal waste from owners of inhabited real estate and owners of real estate where residents do not live and municipal waste is generated in the area of -- <br><b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na terenie g</b> Poland Poland - Collection and management of waste - high-energy fraction generated in the process of mechanical processing of municipal waste - coded 19 12 12 -- <br><b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów – frakcji wysokoenergetycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych – o kodzie 19 12 12</b> Poland Poland - Collection and management of waste code 20 03 07 -- <br><b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07</b> Poland Poland - Management of municipal waste from the City and Commune of Kórnik in 2024 -- <br><b>Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku</b> Poland Poland - Collection, transport and management of waste code 19 12 12 in the period from the day following the date of conclusion of the contract until June 30, 2024. -- <br><b>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 30.06.2024 r.</b> Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans