loader

Prace analityczne i studyjne w ramach pilotażowego projektu Elektromobilność w zakresie niezbędnym do opracowania biznesplanu i analizy kosztów i korzyści

World Biggest Tenders Source

This tender with title Prace analityczne i studyjne w ramach pilotażowego projektu Elektromobilność w zakresie niezbędnym do opracowania biznesplanu i analizy kosztów i korzyści has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Prace analityczne i studyjne w ramach pilotażowego projektu Elektromobilność w zakresie niezbędnym do opracowania biznesplanu i analizy kosztów i korzyści
Contract notice
2019/S 063-146610
Poland
Poland-Gdansk
1 Apr 2019
8 May 2019
English
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Framework Contract for the Provision of Business Consultancy and Expertise Related to EUROSUR -- Framework Contract for the Provision of Business Consultancy and Expertise Related to EUROSUR Poland Uruchomienie i obsługa systemu bonów rozwojowych dla uczestników projektu „Ucz się u mistrza” -- law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Poland Utrzymanie merytoryczne portalu Biznes.gov.pl -- law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Poland Uruchomienie i obsługa systemu bonów szkoleniowych dla uczestników projektu łap Skilla! -- law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Poland Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej (...) -- law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Poland Świadczeniu usług polegających na rekrutowaniu i kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze z podziałem na 3 zadania -- law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Poland Kompleksowa organizacja etapu krajowego oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny strategii ekspansji w projekcie Polskie Mosty Technologiczne na rynku ZEA, USA, Norwegia –postępowanie uzupełniające -- law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Poland Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach projektu „Polskie mosty technologiczne” dla piątego i szóstego naboru realizowanych w 2019 r. – postępowanie uzupełniające Poland Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych, doradczych i szkoleniowych w związku z realizacją drugiego etapu projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego Poland Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans