loader

World Tenders & Procurement Opportunities

Sukcesywna sprzedaż i dostawa leków, kontrastów, materiałów opatrunkowych, kapsułek aptecznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

World Biggest Tenders Source

This tender with title Sukcesywna sprzedaż i dostawa leków, kontrastów, materiałów opatrunkowych, kapsułek aptecznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 has been published on Bidding Source portal dated 01 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Pharmaceutical products. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Sukcesywna sprzedaż i dostawa leków, kontrastów, materiałów opatrunkowych, kapsułek aptecznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
Contract notice
2019/S 063-146122
Poland
Poland-Zgierz
1 Apr 2019
7 May 2019
English
Pharmaceutical products

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Poland - DELIVERY OF VARIOUS MEDICINES BY 3 PACKAGES -- <br><b>DOSTARCZANIE LEKÓW RÓŻNYCH WG 3 PAKIETÓW</b> Poland Poland - Drug delivery -- <br><b>Dostawa leków</b> Poland Poland - Purchase and delivery of contrast agents to three locations of UCK WUM. DZPUCK.262.104.2023 -- <br><b>Zakup i dostawa środków cieniujących do trzech lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.104.2023</b> Poland Poland - Delivery of drugs, tests -- <br><b>Dostawa leków, testów</b> Poland Poland - LA.261.16.2023 Successive deliveries of drugs and reimbursed drugs -- <br><b>LA.261.16.2023 Sukcesywne dostawy leków oraz leków refundowanych</b> Poland Poland - Delivery of drugs for the needs of the Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. John Paul II in Bielsko-Biała. -- <br><b>Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.</b> Poland Poland - Successive deliveries of medicinal products (EU proceedings) - II -- <br><b>Sukcesywne dostawy produktów leczniczych (postępowanie UE) - II</b> Poland Poland - SUPPLY OF FLUIDS FOR PERFUSION AND ORGANS STORAGE -- <br><b>DOSTAWA PŁYNÓW DO PERFUZJI I PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW</b> Poland Poland - Drug deliveries for Centrum Reumatologii Sp. z o. o. seventh proceeding. -- <br><b>Dostawy leków dla Centrum Reumatologii Sp. z o.o. postępowanie siódme.</b> Poland Poland - Medicinal products 7 tasks for the Hospital Pharmacy. Drug programs: Treatment of primary immunodeficiency in children and Treatment of patients with Duchenne muscular dystrophy caused by nonse mutation -- <br><b>Produkty lecznicze 7 zadań dla Apteki Szpitalnej. Programy lekowe:Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci” i Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonse</b> Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans