loader

Zakup 4 szt. słuchawek dynamicznych i 4-kanałowej szkoleniowej konsolety mikserskiej - KC-zp.272-189/19

World Biggest Tenders Source

This tender with title Zakup 4 szt. słuchawek dynamicznych i 4-kanałowej szkoleniowej konsolety mikserskiej - KC-zp.272-189/19 has been published on Bidding Source portal dated 11 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Multimedia equipment. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Zakup 4 szt. słuchawek dynamicznych i 4-kanałowej szkoleniowej konsolety mikserskiej - KC-zp.272-189/19
Contract notice
2019/S 070-164544
Poland-Krakow
11 Apr 2019
13 May 2019
English
Multimedia equipment

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Dostawa tablic multimedialnych z wyposażeniem w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” Poland Referencyjny, uniwersalny przyrząd do pomiarów i analiz sprzętu elektroakustycznego dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-524/19 Poland Zakup dwóch uniwersalnych mikrofonów nagraniowo-pomiarowych dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00 - KC-zp.272-522/19 Poland Dostawa 2 zintegrowanych, stereofonicznie wzmacniaczy mocy audio dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-87/19 Poland Dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH - KC-zp.272-414/19 Poland Wyposażenie budynku Hali Kultury w Łomży w urządzenia oświetlenia technologicznego sceny, systemy elektroakustyczne, projekcji audiowizualnej, urządzenia mechaniki scenicznej, sprzęt IT, foto oraz meble Poland Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego Poland Dostawa specjalizowanych zestawów PC dziennikarskich i laptopów reporterskich dla TAI Poland Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej Poland Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia klas językowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzysk... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans