loader

Świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji pn. (...)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji pn. (...) has been published on Bidding Source portal dated 02 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji pn. (...)
Contract notice
2019/S 084-200472
Poland-Katowice
2 May 2019
10 Jun 2019
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Opracowanie projektu wzmocnienia nawierzchni pasów dróg startowych oraz RESA Poland Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formul... Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa płyty postojowej PPS 3 stanowiska od 10 do 15” Poland Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 oraz budynku dydaktycznego przy ul. Mieszka I 4B Poland Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4 Poland Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dworca kolejowego Płochocin. Poland Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP Zadanie 57 Poland Usługa projektowania w ramach kontraktu 1.2 Modernizacja sieci ogólnospławnej w mieście Ścinawa wraz z budową kanalizacji deszczowej Poland Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dworca kolejowego Skierniewice Poland Zakup usług polegających na zrealizowaniu „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego - tura VI Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans