loader

„Przebudowa zbiornika Folwarki”

World Biggest Tenders Source

This tender with title „Przebudowa zbiornika Folwarki” has been published on Bidding Source portal dated 14 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services for the construction of civil engineering works. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

„Przebudowa zbiornika Folwarki”
Contract notice
2019/S 091-219595
Poland-Radomsko
14 May 2019
14 Jun 2019
English
Engineering design services for the construction of civil engineering works

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2169K oraz nr 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów Poland Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Dziwnówek-Łukęcin (Trasa Velo Baltica)” Poland Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie ubezpieczeń przeciwabrazyjnych w północnej części prawego brzegu zbiornika Wodnego Nielisz Poland Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin–Łobez, etap II b Poland „Remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000 – 4+195 w m. Wrocław oś. Janówek” - wykonanie dokumentacji projektowej. Poland Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy / rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu – III postępowanie Poland Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Niepołomice – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego Poland „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami gospodarowania wodą na piętrzenie i pobór wód na budowlach piętrzących z terenu działania Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim” Poland Opracowanie STEŚ-R wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o DŚU oraz DGI w ramach zadania Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16 Poland Wykonanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci (11 hydrowęzłów), rzeki Dobrzycy (2 jazy) i rzeki Gwdy (przerzut wód) na terenie działania ZZ Piła Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans