loader

Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego

World Biggest Tenders Source

This tender with title Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego has been published on Bidding Source portal dated 17 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Credit granting services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego
Contract notice
2019/S 094-227528
Poland-Stężyca
17 May 2019
21 Jun 2019
English
Credit granting services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 5 000 000,00 PLN Poland Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości do 12 500 000 PLN Poland Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 7 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Poland Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 250 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powiatu piotrkowskiego w 2019 roku. Poland Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego Poland Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy Skawina w 2019 roku Poland Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5 300 000,00 PLN Poland „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 4 200 000 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki” Poland Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5 500 000 PLN, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zacią... Poland Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji w 2019 roku (w tym refinansowanie kosztów ... od 1.01.2019) Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans