loader

Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów

World Biggest Tenders Source

This tender with title Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów has been published on Bidding Source portal dated 22 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Horticultural services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów
Contract notice
2019/S 097-234747
Poland-Warsaw
22 May 2019
24 Jun 2019
English
Horticultural services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania terenów zieleni stanowiących 100 % własności m.st. Warszawy, będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Poland Zagospodarowanie terenów zielenią niską, średniowysoką i wysoką wraz z pielęgnacją, łąki kwietne oraz infrastruktura towarzysząca w Luboniu Poland Całoroczne utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych Miasta Gdańska – II zakresy Poland Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/ Poland Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola. Poland Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Poland Wykonanie powtórnych zabiegów ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 w ramach proj. POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochr. siedlisk i gat. teren. nieleśnych zal. od wód” – łąki trzęślicowe (koszenie) Poland Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, Grabówka) Poland Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w parkach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Poland Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans