loader

Zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Sp. z o.o.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Sp. z o.o. has been published on Bidding Source portal dated 22 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Chemical products. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Sp. z o.o.
Contract Award
2019/S 095-230778
Poland-Szczecin
22 May 2019
English
Chemical products

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Chemical products - (34) Dostawa materiałów pędnych i smarów (mps) Poland Dostawa testów immunoenzymatycznych, zestawu do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF i zestawów do wykrywania i izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF „BC” Poland Dostawa odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System „BC” Poland Dostawa testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) i B (gB) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem Poland Dostawa testów do badań diagnostycznych w kierunku TSE u bydła, owiec, kóz i jeleniowatych wraz z kompletnym systemem i akcesoriami do wykonywania tych badań Poland Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej Poland Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb projektu „Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inverter applications” realizowaneg... Poland Dostawa kolumienek immunoenzymatycznych „BC” Poland Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 286-3) Poland Dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans