loader

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. – znak sprawy: ZZP-123/19 części: 1÷6 (województwo wielkopolskie)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. – znak sprawy: ZZP-123/19 części: 1÷6 (województwo wielkopolskie) has been published on Bidding Source portal dated 13 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Specialist training services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. – znak sprawy: ZZP-123/19 części: 1÷6 (województwo wielkopolskie)
Contract notice
2019/S 112-275004
Poland-Warsaw
13 Jun 2019
10 Jul 2019
English
Specialist training services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opol. w ramach projektu 9.2.1 Poland Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. – znak sprawy: ZZP-21/20 części: 1÷4 (woj. podkarp. i zachodniopom.) Poland Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. – znak sprawy: ZZP-20/20 części: 1÷5 (wojew. lubuskie i mazowieckie) Poland Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opol. w ramach projektu 9.2.1 Poland Przygotowanie i organizacje jednodniowych szkoleń profilaktycznych dla kierowców w wieku 18-24 lata z elementami praktycznymi. Poland Wykonanie usługi szkolenia personelu technicznego statków powietrznych Gulfstream G550 Poland Szkolenia i działania edukacyjne prowadzone w ramach kampanii informacyjno–edukacyjnej Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP) Poland Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu woj. opol. w ramach projektu 9.2.1 Poland Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. – znak sprawy: ZZP-120/19 części: 1÷14 (województwo śląskie) Poland Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2019 r. – znak sprawy: ZZP-110/19 części: 1÷3 (woj. kujawsko-pomorskie) Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans