loader

Monitoring przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 w podziale na 5 zadań (części)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Monitoring przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 w podziale na 5 zadań (części) has been published on Bidding Source portal dated 13 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Environmental monitoring other than for construction. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Monitoring przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 w podziale na 5 zadań (części)
Contract notice
2019/S 112-275122
Poland-Katowice
13 Jun 2019
17 Jul 2019
English
Environmental monitoring other than for construction

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Ostoja Nadgoplańska; Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich –siedliska i gatunki roślin Poland Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Poland Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Poland Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2018-2020. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie. Poland Centralne oznaczanie prób w zakresie substancji priorytetowych w biocie w rzekach i jeziorach według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE, pobranych w ramach realizacji monitoringu diagnostycznego w latach 20... Poland „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021” z podziałem na 3 części. Poland Realizacja badań monitoringowych i ocen stanu środowiska w zakresie hałasu w latach 2019-2020 – monitoringowe badania hałasu komunikacyjnego i warsztaty z wykonywania pomiarów w środowisku Poland Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019–2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych Poland Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019–2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz z opracowaniem metodyki oceny potencjału ekolog. Poland Opracowanie metodyk wyboru reprezentatywnych jcwp do monitorowania, a także zapewnienia jakości monitorowania oraz szacowania wiarygodności pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych, a także ... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans