loader

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 70 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 70 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” has been published on Bidding Source portal dated 13 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Environmental protection. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 70 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”
Contract notice
2019/S 112-275215
Poland-Szczecin
13 Jun 2019
16 Jul 2019
English
Environmental protection

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych: Ostoja Golczewska PLH320052, Torfowisko Reptowo PLH320056, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla... Poland Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 140 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych sie Poland Ekspertyzy przyrodnicze w ramach projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Poland Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 J.Kopań PLH320059 w woj. zachodniopom. POIS.02.04.00-00-0193/16 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PZObis Poland Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 89 przedm. ochrony dla 19 obszarów Natura 2000 na terenie woj. zachodniopom., w podziale na 34 części Poland Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 71 przedmiotów ochrony Poland Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Bagno Bruch koło Pyrzowic, Bagno w Korzonku, Torfowisko przy Dolinie Kocinki, Torfowisko Sosnowiec-Bory Poland Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Suchy Młyn PLH240016 oraz wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych ... Poland Ekspertyzy przyrodnicze w ramach projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych - PGL LP Poland Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans