loader

Opracowanie Koncepcji Programowej w ramach zadań pod nazwą:Budowa drogi krajowej nr 8 na odc. Suchowola – Sztabin z obwodnicą Sztabina o dł. ok. 13,01 km

World Biggest Tenders Source

This tender with title Opracowanie Koncepcji Programowej w ramach zadań pod nazwą:Budowa drogi krajowej nr 8 na odc. Suchowola – Sztabin z obwodnicą Sztabina o dł. ok. 13,01 km has been published on Bidding Source portal dated 16 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services for the construction of civil engineering works. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Opracowanie Koncepcji Programowej w ramach zadań pod nazwą:Budowa drogi krajowej nr 8 na odc. Suchowola – Sztabin z obwodnicą Sztabina o dł. ok. 13,01 km
Contract Award
2019/S 111-272944
Poland-Białystok
16 Jun 2019
English
Engineering design services for the construction of civil engineering works

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja PŚ Zawiśle w Gdańsku wraz z budową kolektora grawitacyjnego DN500” Poland Zawarcie umowy ramowej na wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na terenie inwestycji drogowych na budowie dk S61, S19 Poland Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przeprawy mostowej pr... Poland Wykonanie prac projektowych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim” Poland „Siekierka – zwiększenie retencji i poprawa bioróżnorodności” – Zadanie 1 (aktualizacja dokumentacji projektowej) Poland Oprac. dok. proj. na rob. bud. w zakr. rozb. infr. kolej. lk. nr 406 poprz. połącz. jej z Portem Morskim Police dla proj. pn.:Bud. poł. kol. do Portu M. Police w ram. proj. Prace przyg. dla wybr. proj Poland Opracowanie dokumentacji technicznych dla Zarządu Zlewni w Radomiu Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zbiorniki retencyjne w oddz. 120A c, b Bogdanowice Poland Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 – etap II (...) - z uwagi na brak miejsca cała nazwa podana jest w sekcji II.2.4. Poland Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2169K oraz nr 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans