loader

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Tychach - Urbanowicach

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Tychach - Urbanowicach has been published on Bidding Source portal dated 21 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Tychach - Urbanowicach
Contract notice
2019/S 117-287462
Poland-Tychy
21 Jun 2019
6 Aug 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211, wytwarzanych w ZUOk w Siedliskach k/Ełku na okres 12 miesięcy Poland Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kornowac Poland Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lubsko w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. Poland Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie gminy Łąck Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice Poland Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Mobilnych Punktów wraz z zagospodarowaniem odpadów, na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza-Oława Poland Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, w tym pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komuna... Poland Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – zamieszkałych z terenu Miasta Krosna w 2020 r. Poland Usługa sanitarna w zakresie kompleksowego zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne wraz z ich obsługą na terenie SOI Żagań Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans