loader

Rękawiczki

World Biggest Tenders Source

This tender with title Rękawiczki has been published on Bidding Source portal dated 23 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Medical equipments. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Rękawiczki
Contract notice
2019/S 118-289045
Poland-Poznań
23 Jun 2019
26 Jul 2019
English
Medical equipments

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • All
  Poland
  Tenders
 • $80 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  (Yearly)

 • Order Now
 • Basic
  Poland
  Plus
 • $199 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  35 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Standard
  Poland
  Plus
 • $399 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  120 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Premium
  Poland
  Plus
 • $599 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  800 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now

Similar Tenders

Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do dezynfekcji -- Medical equipments Poland EZ.28.68.2020 Postępowanie o udz. zam. publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pow. 214 000 EUR na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi -- Medical equipments Poland Dostawa aparatury naukowej -- Medical equipments Poland Zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie prac adaptacyjnych w tym budowlanych dla pracowni tomografu komputerowego i cyfrowego aparatu rentgenowskiego dla SPZOZ Puławy (cz. III) z podziałem na 5 zadań. -- Medical equipments Poland Dostawa aparatury w ramach projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17 -- Medical equipments Poland Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. -- Medical equipments Poland Dostawa urządzeń medycznych -- Medical equipments Poland Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu z przeznaczeniem na doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego. -- Medical equipments Poland Dost. cz. II wypos. w ramach zad. pn.: Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu -- Medical equipments Poland Zakup i dostawa wraz z montażem lub/ i uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych - umowa nr W/II/851/NW/4/2019 z 5.3.2019 -- Medical equipments Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans