loader

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup” has been published on Bidding Source portal dated 13 Aug 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Environmental services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup”
Contract notice
2019/S 155-382700
Poland-Rzeszów
13 Aug 2019
17 Sep 2019
English
Environmental services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • All
  Poland
  Tenders
 • $80 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  (Yearly)

 • Order Now
 • Basic
  Poland
  Plus
 • $199 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  35 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Standard
  Poland
  Plus
 • $399 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  120 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Premium
  Poland
  Plus
 • $599 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  800 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now

Similar Tenders

Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony oraz oceny wpływu zrealizowanych działań ochronnych na dwa siedliska przyrodnicze województwa lubuskiego: 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska -- Environmental services Poland Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych -- Environmental services Poland Environmental services - Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną Poland Environmental services - Opracowanie ekspertyz przyrodniczych – Inwentaryzacja enklaw 3 obszarów Natura 2000 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Poland Environmental services - Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej – Uzupełnienie stanu wiedzy w obszarze Natura 2000 Kargowskie Zakola Odry PLH080012 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlis... Poland Environmental services - Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony oraz oceny wpływu zrealizowanych działań ochronnych na dwa siedliska przyrodnicze województwa lubuskiego: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska Poland Environmental services - Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Borecka PLH280016, Ostoja Piska PLH280048 oraz (...) - 14 zadań Poland Environmental services - Wykonania monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych i gatunków w dziewięciu obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego Poland Environmental services - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych. Poland Wykonanie koszenia, wycinki oraz karczowania drzew i krzewów na murawach kserotermicznych – drugie postępowanie Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans