loader

Dostawa sprzęt jednorazowy do chirurgii serca i perfuzji pozaustrojowej oraz implanty wewnątrzsercowe dla Kliniki Kardiochirurgii oraz łącznik typu H, elektroda i filtr wlotu powietrza, przeciwciało m...

World Biggest Tenders Source

This tender with title Dostawa sprzęt jednorazowy do chirurgii serca i perfuzji pozaustrojowej oraz implanty wewnątrzsercowe dla Kliniki Kardiochirurgii oraz łącznik typu H, elektroda i filtr wlotu powietrza, przeciwciało m... -- Medical consumables has been published on Bidding Source portal dated 06 Aug 2020 for the country of Poland. It has been categorized on Medical consumables. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

Medical consumables

General Information

Dostawa sprzęt jednorazowy do chirurgii serca i perfuzji pozaustrojowej oraz implanty wewnątrzsercowe dla Kliniki Kardiochirurgii oraz łącznik typu H, elektroda i filtr wlotu powietrza, przeciwciało m...
Medical consumables
Invitation for Bids
2020/S 150-367344
Poland-Bydgoszcz
6 Aug 2020
7 Sep 2020
English
Medical consumables

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw sprzętu jednorazowego do chirurgii serca i perfuzji pozaustrojowej oraz implanty wewnątrzsercowe dla Kliniki Kardiochirurgii oraz łącznik typu H, elektroda i filtr wlotu powietrza, przeciwciało monoklonalne szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 20 niepodzielne części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna (obejmować wszystkie pozycje wymienione w ramach danej części) i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych (załącznik nr 2) jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • All
  Poland
  Tenders
 • $129 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  (Yearly)

 • Order Now
 • Standard
  Poland
  Plus
 • $399 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  220 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Premium
  Poland
  Plus
 • $599 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  800 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans