loader

Bulgaria-Klisura: Fuels

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Klisura: Fuels has been published on Bidding Source portal dated 20 Oct 2016 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Fuels. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Klisura: Fuels
Contract notice
2016/S 203-366499
Bulgaria-Klisura
20 Oct 2016
23 Nov 2016
English
Fuels

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за зареждане на транспортните средства на Общинска администрация — Любимец и второстепенни разпоредители към нея Bulgaria Доставка на горива по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД Bulgaria Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации Bulgaria „Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по 2 самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 Н и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане; и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“ Bulgaria Зареждане с горива на МПС и на всички машини от технологичния парк, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, чрез карти за безналично плащане. Bulgaria Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните Bulgaria Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП и ЦУ на ЮЗДП ДП за 2019 г. Bulgaria Доставка на автомобилни горива: бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан, за нуждите на община Каспичан Bulgaria Доставка на автомобилни горива: бензин А95Н, бензин А98Н, дизелово гориво, автогаз, и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация — гр. Гълъбово и второст. разпоредители Bulgaria Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили на дружества от групата на „ЕВН България“ по обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans