loader

Poland-Żurawica: Waste-tip management services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Żurawica: Waste-tip management services has been published on Bidding Source portal dated 22 Oct 2016 for the country of Poland. It has been categorized on Waste-tip management services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Żurawica: Waste-tip management services
Contract notice
2016/S 205-371042
Poland-Żurawica
22 Oct 2016
25 Nov 2016
English
Waste-tip management services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Interwencyjne zabezpieczenie Składowiska Mieszanki Popiołowo-Żużlowej przed wtórnym pyleniem (usługa serwisowa) w latach 2020–2022 Poland Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Miasta Biłgoraj w roku 2020 Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Iwanowice Poland Odbiór, transport i odzysk odpadów z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dział Zagospodarowania Odpadów, z podziałem na 2 zadania Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administr. gminy Sędziszów Młp. Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łańcut w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. Poland Odbiór transportem samochodowym, kolejowym lub samochodowym i kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych o kodach 01 01 02 i 01 04 12 z PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła Poland ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 12 10 (PALIWO ALTERNATYWNE), POWSTAJĄCYCH W ZUOK W OLSZTYNIE Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (20 03 01), POPRZEZ ICH TERMICZNE PRZEKSZTAŁCENIE Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice Poland Zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów zebranych z terenu Gminy Maków Podhalański Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans