loader

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ nghiên cứu thuộc Đề tài Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu thu hồi vanadi trong bùn đỏ nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ thuộc TKV

World Biggest Tenders Source

This tender with title Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ nghiên cứu thuộc Đề tài Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu thu hồi vanadi trong bùn đỏ nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ thuộc TKV -- Plan to select contractors for research under the Project of Potential Assessment and Research on Vanadium Recovery in Red Sludge of Tan Rai and Nhan Co Alumina Plants of TKV has been published on Bidding Source portal dated 10 May 2021 for the country of Vietnam. It has been categorized on Sludge-dewatering plant construction work & Vanadium. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

Plan to select contractors for research under the Project of Potential Assessment and Research on Vanadium Recovery in Red Sludge of Tan Rai and Nhan Co Alumina Plants of TKV

General Information

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ nghiên cứu thuộc Đề tài Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu thu hồi vanadi trong bùn đỏ nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ thuộc TKV
Plan to select contractors for research under the Project of Potential Assessment and Research on Vanadium Recovery in Red Sludge of Tan Rai and Nhan Co Alumina Plants of TKV
Invitation for Bids
20210513414 - 00
Vietnam
10 May 2021
13 May 2021
Vietnamese
Sludge-dewatering plant construction work , Vanadium

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước khi dự án được duyệt thuộc dự án Xây dựng khu xử lý bùn tại Nhà máy nước Thủ Đức -- Plan to select contractors for bidding packages to be implemented before the project is approved under the project of Construction of sludge treatment area at Thu Duc Water Plant Vietnam Thực hiện quan trắc môi trường, phân tích bùn thải, mua hóa chất, mua mật rỉ đường, mua phân vi sinh và thuốc trừ sâu phục vụ duy trì bảo dưỡng cây xanh, thảm cỏ và công tác quản lý, vận hành các Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Giao Long và KCN An Hiệp năm 2022 -- Carrying out environmental monitoring, analyzing sludge, buying chemicals, buying molasses, buying microbial fertilizers and pesticides for the maintenance of trees, lawns and the management and operation of stations. centralized wastewater treatment in Giao Long Industrial Park and An Hiep Industrial Park in 2022 Vietnam Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ nghiên cứu thuộc Đề tài Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu thu hồi vanadi trong bùn đỏ nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ thuộc TKV -- The contractor selection plan for research under the Project on Potential assessment and research on vanadium recovery in red mud at Tan Rai and Nhan Co alumina plants of TKV Vietnam Cải tạo hệ thống dàn cào bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch. -- Renovating the sludge rake system of settling tank 1 and settling tank 2 of Nhon Trach Water Supply Branch. Vietnam Mua sắm ống nhựa, vật tư phụ kiện phục vụ công tác sửa chữa, lắp đặt van xả cặn các trạm cấp nước quý 4 năm 2021 -- Procurement of plastic pipes, supplies and accessories for the repair and installation of sludge discharge valves for water supply stations in the fourth quarter of 2021 Vietnam Duy tu, nạo vét bùn hồ điều hòa Lâm Tường, quận Lê Chân -- Maintenance and dredging of sludge in Lam Tuong conditioning reservoir, Le Chan district Vietnam Cải tạo công nghệ khử nước than cấp hạt mịn ở phân xưởng Tuyển than 2 -- Improvement of fine-grained coal dewatering technology in Coal Recruiting workshop 2 Vietnam Dự án: Đầu tư Ô tô Hooklift chở bùn và thùng chứa bùn bằng thép để phục vụ công tác vận chuyển bùn thải trên địa bàn Quận 6 -- Project: Invest in Hooklift cars to transport mud and steel sludge tanks to serve the transportation of sludge in District 6 Vietnam Dự án: Đầu tư Ô tô Hooklift chở bùn và thùng chứa bùn bằng thép để phục vụ công tác vận chuyển bùn thải trên địa bàn Quận 6 -- Project: Invest in Hooklift cars to transport mud and steel sludge tanks to serve the transportation of sludge in District 6 Vietnam SPN - Rwanda - Construction of Faecal Sludge Treatment Plant and Landfill -- <br>Lot 1: Construction of Faecal Sludge Treatment Plant and Landfill for Musanze Town, Northern Province, Rwanda <br>Lot 2: Construction of Faecal Sludge Treatment Plants and Landfills for Rubavu Town, Western Province, Rwanda <br>Lot 3: Construction of Faecal Sludge Treatment Plants and Landfills for Karongi & Rusizi Towns, Western Province, Rwanda Rwanda
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans