loader

Mua thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

World Biggest Tenders Source

This tender with title Mua thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y -- Purchase of antiseptics for the prevention and control of livestock, poultry and aquatic diseases in the province in 2021 from the Sub-Department of Livestock and Veterinary Medicine. has been published on Bidding Source portal dated 15 Jul 2021 for the country of Vietnam. It has been categorized on Stock-control services & Livestock & Vaccines for veterinary medicine & Antiseptics and disinfectants & Pharmaceutical products. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

Purchase of antiseptics for the prevention and control of livestock, poultry and aquatic diseases in the province in 2021 from the Sub-Department of Livestock and Veterinary Medicine.

General Information

Mua thuốc sát trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Purchase of antiseptics for the prevention and control of livestock, poultry and aquatic diseases in the province in 2021 from the Sub-Department of Livestock and Veterinary Medicine.
Invitation for Bids
20210739319 - 00
Vietnam
15 Jul 2021
24 Jul 2021
Vietnamese
Stock-control services , Livestock , Vaccines for veterinary medicine , Antiseptics and disinfectants , Pharmaceutical products

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giống cỏ ngọt SV1 và thuốc bảo vệ thực vật -- Plan to select contractor for tender package Supply of SV1 stevia and plant protection drugs Vietnam Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm của Bệnh viện Y học cổ truyền -- Procurement of medical equipment for the testing work of the Hospital of Traditional Medicine Vietnam Mua vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bồ năm 2021 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư -- Purchase of vaccines for the prevention and control of inflammatory skin diseases on buffaloes and cows in 2021, the Department of Agriculture and Rural Development of Ham Thuan Bac district is the investor. Vietnam Mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai và đề xuất sử dụng đất, phân bón có hiệu quả, bền vững cho tỉnh Tuyên Quang -- Buy fertilizers and plant protection drugs for the topic: Research to build a database on land and propose effective and sustainable use of land and fertilizers for Tuyen Quang province Vietnam Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung vắc xin và hóa chất khử trùng tiêu độc phòng,chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 của Chi cục Thú y Hưng Yên -- The plan to select the contractor for the procurement package for additional procurement of vaccines and disinfectants to prevent and control the epidemic Eczema on buffaloes, cows and African swine fever in 2021 of Hung Yen Veterinary Sub-Department Vietnam Mua thức ăn công nghiệp và thuốc phòng trị bệnh cho cá thực hiện chương trình đề tài khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang” năm 2021 -- Buy industrial feed and disease prevention drugs for fish to implement the scientific program "Research, conservation and development of some aquatic species in Ha Giang province" in 2021 Vietnam Vv phê duyệt KHLCNT mua dd sát khuẩn máy lọc thận và màng lọc phục vụ công tác điều trị dịch bệnh Covid-19 của BVĐKCM -- VV approved the medical examination and treatment of the hospital to purchase disinfectants for kidney dialysis machines and membranes for the treatment of Covid-19 disease. Vietnam Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi năm 2021 -- Regarding the approval of the Plan to select contractors for procurement of disinfectants and disinfectants to prevent African swine fever in 2021 Vietnam kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 29: Mua vật tư, hàng hoá nghiên cứu khoa học Viện Y sinh nhiệt đới -- contractor selection plan Package No. 29: Purchase of materials and goods for scientific research at the Institute of Tropical Biomedicine Vietnam Mua sắm hóa chất, chất chuẩn phục vụ công tác chuyên môn năm 2021 của Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm tỉnh Ninh Bình -- Procurement of chemicals and standard substances for professional work in 2021 of Ninh Binh Province Pharmaceutical and Cosmetics Testing Center Vietnam
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans