loader

Mua khí Oxy, khí CO2 và vật tư thiết bị y tế nhỏ phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Văn Yên

World Biggest Tenders Source

This tender with title Mua khí Oxy, khí CO2 và vật tư thiết bị y tế nhỏ phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Văn Yên -- Purchase oxygen, CO2 gas and small medical equipment and supplies for medical examination and treatment in 2021 of Van Yen district health center has been published on Bidding Source portal dated 24 Sep 2021 for the country of Vietnam. It has been categorized on Miscellaneous medical devices and products & Medical equipments & Health services & Medical gases & Medical hospital services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

Purchase oxygen, CO2 gas and small medical equipment and supplies for medical examination and treatment in 2021 of Van Yen district health center

General Information

Mua khí Oxy, khí CO2 và vật tư thiết bị y tế nhỏ phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Văn Yên
Purchase oxygen, CO2 gas and small medical equipment and supplies for medical examination and treatment in 2021 of Van Yen district health center
Invitation for Bids
20210953653 - 00
Vietnam
24 Sep 2021
4 Oct 2021
Vietnamese
Miscellaneous medical devices and products , Medical equipments , Health services , Medical gases , Medical hospital services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Mua sắm vật dụng sinh hoạt cho bệnh nhân khoa Sản - Trung tâm dịch vụ y tế -- Procurement of living supplies for patients of Obstetrics Department - Medical Service Center Vietnam Mua sắm máy siêu âm Doppler màu cho khoa Khám bệnh yêu cầu -- Procurement of color Doppler ultrasound machines for the Department of Medical Examination required Vietnam Mua trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Thái Bình năm 2021 -- Purchase equipment for Thai Binh Provincial Obstetrics and Gynecology Hospital in 2021 Vietnam Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên -- Procurement of medical equipment to serve the professional work of the Medical Center of Pho Yen town Vietnam Gói thầu mua vật tư y tế- sinh phẩm y tế năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc -- Bidding package to purchase medical supplies and medical bio-products in 2021 of Yen Lac District Medical Center Vietnam Thuê máy chạy thận nhân tạo kèm hệ thống lọc nước RO và máy xét nghiệm HbA1c phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng -- Rent a hemodialysis machine with RO water purification system and HbA1c testing machine for the professional work of Dong Hung District General Hospital Vietnam Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng tòa nhà trung tâm khoa khám bệnh và kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng -- The plan to select the contractor for the construction investment project of the building of the medical examination and professional technical department of the Hospital Construction Vietnam Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện năm 2021 -- Procurement of goods for the hospital's medical examination and treatment in 2021 Vietnam Mua sắm trang thiết bị y tế khu vực Khoa Thận nhân tạo phục vụ khám, chữa bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện năm 2021 -- Procurement of medical equipment in the area of ​​the Department of Artificial Nephrology to serve the examination, treatment and treatment of Covid-19 patients for the Provincial General Hospital and District General Hospitals in 2021 Vietnam Mua xe ô tô chuyên dùng cứu thương của Trung tâm Chăm sức khỏe người có công Thanh Hóa -- Buy a special-use ambulance car from Thanh Hoa Center for People's Health Care Vietnam
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans