loader

World Tenders & Procurement Opportunities

"Печат на информационни и рекламни материали, необходими за дейността на Община Русе и всички нейни подразделения и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка", по три обособени позиции

World Biggest Tenders Source

This tender with title "Печат на информационни и рекламни материали, необходими за дейността на Община Русе и всички нейни подразделения и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка", по три обособени позиции -- Composition services has been published on Bidding Source portal dated 26 Dec 2022 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Composition services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

Composition services

General Information

"Печат на информационни и рекламни материали, необходими за дейността на Община Русе и всички нейни подразделения и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка", по три обособени позиции
Composition services
Invitation for Bids
2022/S 248-720325
Bulgaria
Bulgaria-Ruse
26 Dec 2022
23 Jan 2023
English
Composition services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

Composition services - 69101-2024 Bulgaria DEVELOPMENT, BRANDING AND DELIVERY OF ADVERTISING MATERIALS FOR THE NEEDS OF THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND WELFARE -- <h6>ИЗРАБОТВАНЕ, БРАНДИРАНЕ И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО</h6> Bulgaria Bulgaria - Development and delivery of informational and advertising materials in implementation of the National Scientific Program, Security and Defense. Bulgaria Осигуряване на рекламни и информационни материали за Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г. и Програма Развитие на регионите” 2021-2027 г. -- <h6>Provision of advertising and information materials for the Operational Program Growth Regions 2014-2020 and the Program Development of the Regions 2021-2027.</h6> Bulgaria Публичност и визуализация на проект „Развитие на Националната ДНК база данни и интегрирането й с полицейските системи“ -- Composition services Bulgaria Публичност и визуализация на проект Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи в НИК-МВР–дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване, изработване и доставка на рекламни материали -- Composition services Bulgaria Услуги по дизайн, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали -- Composition services Bulgaria Услуги по дизайн, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали Bulgaria Дейности по информация и комуникация на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ за основен ремонт (реконструкция) на сграда със смесено предназначение -- Composition services Bulgaria Услуги по дизайн, отпечатване и доставка на печатни издания и рекламни сувенири -- Composition services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans