loader

Bulgaria-Burgas: Construction-site supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Burgas: Construction-site supervision services has been published on Bidding Source portal dated 28 Feb 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction-site supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Burgas: Construction-site supervision services
Contract notice
2018/S 041-089760
Bulgaria-Burgas
28 Feb 2018
30 Mar 2018
English
Construction-site supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Construction-site supervision services - Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка. Bulgaria Construction-site supervision services - Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на инженер по ФИДИК за обекти, свързани с ВиК мрежи гр. Силистра в с. Айдемир и с. Калипетрово Bulgaria Construction-site supervision services - Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, по 34 обособени позиции Bulgaria Construction-site supervision services - Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на iнженер по ФИДИК на обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна—Златни пясъци I и III етап и... Прод. в поле II.1.4). Bulgaria „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по 2 обособени позиции“ Bulgaria Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор на обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци — Братово“ Bulgaria Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни Bulgaria Извършване на ОС и осъществяване на СН при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Златарево“ Bulgaria Предоставяне на конс. услуги и осъщ. на СН при строителството на обект „Преустройство на адм. сграда с идент. 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко войвода“, ул. „Асен Илиев“ № 4, в уч. център“ Bulgaria Избор на консултант за осъществяване на Строителен надзор във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans