loader

Poland-Słubice: Construction work for water and sewage pipelines

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Słubice: Construction work for water and sewage pipelines has been published on Bidding Source portal dated 28 Feb 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Construction work for water and sewage pipelines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Słubice: Construction work for water and sewage pipelines
Contract notice
2018/S 041-088947
Poland-Słubice
28 Feb 2018
9 Apr 2018
English
Construction work for water and sewage pipelines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • All
  Poland
  Tenders
 • $80 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  (Yearly)

 • Order Now
 • Basic
  Poland
  Plus
 • $199 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  35 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Standard
  Poland
  Plus
 • $399 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  120 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Premium
  Poland
  Plus
 • $599 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  800 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now

Similar Tenders

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Próchnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego w Łodzi” -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec – etap II Tranzyt -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Budowa sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól w Łodzi -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Poznań – kanalizacja sanitarna w ulicy Kobylepole etap II oraz Poznań – sieć wodociągowa w ulicach Piwnej i Reknickiej etap II -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy w zakresie średnic DN 0,20 m – DN0,40 m oraz o długości Lca =4 517 mb. -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Roboty budowlane w zakresie: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo” -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ryglice” -- Construction work for water and sewage pipelines Poland 1) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Skarpowej; 2) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sandomierskiej; 3) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej w Gdańsku -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wod-kan oraz poprawie stanu technicznego nawierzchni w ulicy Mokrzańskiej we Wrocławiu -- Construction work for water and sewage pipelines Poland Renowacja magistrali wodociągowej DN 1000 metodą bezwykopową w ul. Nowogrodzkiej i ul Mysiej odc. od ul. Lindleya do ul. Nowy Świat o długości L = 1 805 mb, dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy -- Construction work for water and sewage pipelines Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans