loader

Bulgaria-Tran: Fuels

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Tran: Fuels has been published on Bidding Source portal dated 27 Feb 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Fuels. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Tran: Fuels
Contract Award
2018/S 040-087212
Bulgaria-Tran
27 Feb 2018
English
Fuels

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • Unlimited
  Bulgaria
  Tenders
 • $129 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Standard)
 • $399 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  220 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Premium)
 • $599 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  800 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now

Similar Tenders

Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол — в раздел VI -- Fuels Bulgaria Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика за органите на изпълнителната власт и техните администрации за периода 2021—2023 г. -- Fuels Bulgaria „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ -- Fuels Bulgaria Fuels - Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД Bulgaria Diesel fuel - Доставка на дизелово гориво и смазочни материали за срок от 36 месеца Bulgaria Fuels - Доставка на горива за моторните превозни средства, косачки, кухни и други, използвани в община Стралджа Bulgaria Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и автоконсумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури чрез система за безкасово зареждане на територията на Република БЪЛГАРИЯ Bulgaria Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции Bulgaria Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за зареждане на транспортните средства на Община Любимец и второстепенни разпоредители към нея Bulgaria „Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на Община Кюстендил и звената на бюджетна издръжка, по обособени позиции“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans