loader

Budowa kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie

World Biggest Tenders Source

This tender with title Budowa kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie has been published on Bidding Source portal dated 01 Feb 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Budowa kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie
Contract notice
2019/S 022-047136
Poland-Warsaw
1 Feb 2019
5 Mar 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A – kontynuacja Poland Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedm. wraz z linią 771 Świdnica Przedm. – Świdnica Poland Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5- cz. 9 Poland Poznań CSWLąd - Budowa hali remontowej - wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Poland Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie Poland „Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - budowa przepustów oraz brodów w Nadleśnictwie Baligród – ZG.270.1.4.2019.ES” Poland „Budowa osiedlowej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków A i B mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Toruńskiej 28A w Bydgoszczy” Poland Prace budowlane przy wykonaniu zadaniu: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.2.2019 Poland Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap” objętej Programem wieloletnim... Poland „Budowa brodu w leśnictwie Kocierz Moszczanicki oraz Kiełbasów, przebudowa przepustu rurowego na przepust łukowy o większym świetle w oddziale 190 w leśnictwie Kiełbasów” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP