loader

Bulgaria-Plovdiv: Construction-related services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Plovdiv: Construction-related services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction-related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Plovdiv: Construction-related services
Contract notice
2018/S 232-530225
Bulgaria-Plovdiv
3 Dec 2018
7 Jan 2019
English
Construction-related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор Bulgaria Оценка на съответствието на инвестиц. проекти и упражняване на стр. надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение на енергийни обекти от критичн. енергийна инфраструктура на Столична община, РРS 19-049 Bulgaria Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и/или упражняване на строителен надзор за обекти по 3 обособени позиции Bulgaria „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив — етап 1 по обособени позиции“ Bulgaria Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за КЕЦ група 10 Bulgaria Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за КЕЦ група 12 Bulgaria Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за КЕЦ група 11 Bulgaria Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за КЕЦ група 13 Bulgaria Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за КЕЦ група 2 Bulgaria Извършване на дейности като координатор по безопасност и здраве за единични проекти на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за КЕЦ група 9 Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP