loader

Bulgaria-Plovdiv: Software package and information systems

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Plovdiv: Software package and information systems has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Software package and information systems. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Plovdiv: Software package and information systems
Contract Award
2018/S 230-526570
Bulgaria-Plovdiv
3 Dec 2018
English
Software package and information systems

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на хардуер и софтуер по проекти по програма „Interreg V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020“, както и доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 360-градусово мултимедийно оборудване и аудиосистеми Bulgaria Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него Bulgaria Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ — софтуерен пакет 2, фаза 1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Bulgaria „Осигуряване на консолидационна платформа за бази данни предоставяна, като услуга и доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на основни системи на НЗОК“ Bulgaria Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно ведомство на Република БЪЛГАРИЯ Bulgaria Доставка на лицензи, поддръжка и дорабтки при заявка на възложителя на програмните модули от интегрирана болнична информационна система на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД — Пловдив Bulgaria Предоставяне на право за използване на програмен продукт за отдалечен достъп и визуализация на образни изследвания и друга информация Bulgaria „Абонамент за поддръжка и права за обновяване на софтуерни продукти за поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код“. Bulgaria Доставка на допълнит. лицензи NetIQ, доставка на лицензи за поддръжка и права за ползване на нови версии на съществуващи NetIQ лицензи и развитие на Технологичната архитектура на АМ за тази платформа Bulgaria „Система за електронно наблюдение на метеорологичните промени на територията на град Търговище“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP