loader

Bulgaria-Varna: Insurance services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Varna: Insurance services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Insurance services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Varna: Insurance services
Contract Award
2018/S 230-526332
Bulgaria-Varna
3 Dec 2018
English
Insurance services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“, „Трудова злополука“, „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Каско на МПС“ и „Злополука на лицата в МПС“ по 4 обособени позиции Bulgaria Предоставяне на услуги по застраховане на компютрите и автомобилите застраховка гражданска отговорност и злополука, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в 3 обособени позиции Bulgaria Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и „Злополука на лицата при пътуване“ за нуждите на БНР Bulgaria Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД. Bulgaria Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „ЮЦДП“ — Смолян и териториалните му поделения на територията на област Смолян Bulgaria Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи“ ЕАД и неговите клонове Bulgaria Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на територията на област Пазарджик по обособени позиции Bulgaria „Извършване на услуги по сключване на групова застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на община Варна и второстепенните ѝ разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции“ Bulgaria Сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, както и за застраховане на лечебното заведение срещу вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия Bulgaria „Застраховане на сухопътни превозни средства — „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP