loader

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 7 200 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 7 200 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. has been published on Bidding Source portal dated 15 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Credit granting services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 7 200 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Contract notice
2019/S 092-222416
Poland-Rzezawa
15 May 2019
17 Jun 2019
English
Credit granting services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 15 913 809,00 PLN Poland Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8 894 017 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Poland Udzielenie Gminie Radziejowice długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 13 300 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2019 r. Poland Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 30 000 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Skierniewice Poland Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 7 000 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Poland Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 10 401 746,11 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pyskowice w związku z prowadzonymi inwestycjami Poland Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 450 000,00 PLN (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) Poland Kredyt długoterminowy w wysokości 5 540 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Obrowo w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Poland Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 58 000 718 PLN (słownie pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Polkowice na 2019 rok Poland Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 12 984 551 PLN Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP