loader

Poland-Białystok: Engineering design services for the construction of civil engineering works

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Białystok: Engineering design services for the construction of civil engineering works has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services for the construction of civil engineering works. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Białystok: Engineering design services for the construction of civil engineering works
Contract notice
2018/S 232-530215
Poland-Białystok
3 Dec 2018
3 Jan 2019
English
Engineering design services for the construction of civil engineering works

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych – Zarząd Zlewni Zamość 2 części Poland Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z elementami dokumentacji przedprojektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków Poland „Przebudowa zbiornika Folwarki” Poland Opracowanie dok projektowej na roboty budowlane „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny–Toruń Wsch. wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych” Poland Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice" Poland Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice" Poland Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy ul. Kozielskiej – al. Jana Pawła II o budowę tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wału przeciwpowodziowego w ramach zad. inwest. p.n. „Obwałowanie rzeki Bug w km 95+000–103+000 odcinek Rostki Wielkie-Małkinia Górna-Klukowo”. Poland Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP