loader

Poland-Gdansk: Architectural design services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Gdansk: Architectural design services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural design services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Gdansk: Architectural design services
Contract notice
2019/S 001-000680
Poland-Gdansk
3 Jan 2019
4 Feb 2019
English
Architectural design services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Budowa wieży kontroli ruchu lotniczego w porcie Lotniczym Warszawa wraz z infrastrukturą techniczno-administracyjną – prace projektowe Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę centrum innowacji wydziału cybernetyki Poland Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych na zad. inwest. pn.: "Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele USC Poland Usługa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Poland Opracowanie dokumentacji projektowej: 1. "Przebudowa stacji prostownikowej Żmigrodzka"; 2. "Przebudowa stacji prostownikowej Biskupin"; 3. "Przebudowa stacji prostownikowej Racławicka" we Wrocławiu Poland Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach Bór, Szaflary i Bańska Niżna, Zaskale – prace projektowe Poland Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Terminala i pirsu południowego na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). Poland Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniach inwestycyjnych pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację i remont w podziale na 5 części Poland „Usługa wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadaniach inwestycyjnych pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację i remont w podziale na 5 części” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP